ISO  | Rovyna s.r.o.

cz | en | de
 
 
 

Na úvod » ISO

ISO

OQS - CERTIFICATE

Certifikát

IQNet - CERTIFICATE

Certifikát
OQS - CERTIFICATE - soubor pro tisk IQNet - CERTIFICATE - soubor pro tisk

Od roku 2003 jsme držitelem certifikátu kvality ISO 9001

 

POLITIKA JAKOSTI SPOLEČNOSTI 

Principem politiky jakosti naší společnosti je poskytování vysoce kvalitních produktů v oblasti rotačních výsekových nástrojů s důrazem na plnění nejnáročnějších požadavků našich zákazníků! 

ZÁKAZNÍCI

Budeme zdokonalovat a upevňovat systém práce se zákazníky, abychom byli zákazníky vnímáni jako spolehlivý partner dodávající špičkové produkty. Spolehlivost vytváří důvěru, a proto naším cílem je prostřednictvím cílené a všestranné péče o jakost si tuto důvěru zasloužit a nadále ji prohlubovat.
Na základě přesných znalostí požadavků našich zákazníků budeme pružně reagovat na změny jejich potřeb. 
Profesionální přístup, jakost produktů a servisních služeb i způsob komunikace představuje naši firmu jako spolehlivého partnera našich zákazníků. 
Partnerské vztahy se zákazníky chceme trvale prohlubovat na všech úrovních spolupráce.

DODAVATELSKÉ VZTAHY

K zajištění všech požadavků a potřeb našich zákazníků chceme dále rozvíjet strategické partnerské vztahy s dodavateli produktů a služeb na bázi oboustranné výhodnosti, tj. nejen sdílení zisků ale i případných ztrát.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Péče o jakost je v naší firmě dynamická. Očekávání našich zákazníků se běžně vyvíjejí. Je proto naším úkolem systematickým sledováním a vyhodnocováním změny v požadavcích včas rozpoznat, abychom okamžitě reagovali jako nezbytnou podmínku pro neustálý rozvoj našich výkonů.
Kvalitu dodávaných výrobků garantujeme neustálým sledováním nových technologických požadavků a pružnou aplikací na ně a trvalým růstem kvalifikace zaměstnanců.
Vysokou úrovní kvality dodávaných produktů a služeb ve spojení s konkurenceschopnými cenami chceme rozšířit svoji působnost na co nejširší okruh zákazníků v tuzemsku i zahraničí.

Vedení společnosti se zavazuje, že vytvoří předpoklady pro naplňování politiky jakosti v každodenní práci všech zaměstnanců. Od všech zaměstnanců se pak očekává aktivní uplatňování této politiky, jejímž výsledkem bude trvalé zlepšování všech procesů ve společnosti.

V Rojšíně dne 30.1. 2008